ဂိုးဖမ္းလက္အိတ္

FBT0031

14000 Ks

Orange
ေဖာ္ျပပါပံုုအတိုုင္းမဟုုတ္ခဲ့ေသာ္ ေငြျပန္လည္ေပးေခ်မည္။
Website မွ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူသည့္ပမာဏအလုိက္ Cash Back မ်ား႐ွိပါသည္။

ဂိုးဖမ္းလက္အိတ္ ေလးပါ။ လိေမၼာနဲ႔ အမည္း ေရာင္ ေရာဆပ္ထားျပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့အျပင္ ၈, ၉ နဲ႔ ၁၀ ဆုိတဲ့ Size သုံးမ်ိဳးရပါတယ္။ ေဘာလုံး မ်ားမ်ား ဖန္းႏုိင္ဖုိ႔ မွာယူ ဝယ္ယူသင့္တဲ့ လက္အိပ္ေလးပါ။


အားကစား ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ

COMMENTS

ဆုိင္နာမည္
Image 1
ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းစုုစုုေပါင္း (58)
တြဲဖက္ဝယ္သင့္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ား

အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား