ဂိုးဖမ္းလက္အိတ္

FBT0031

12600 Ks

10 %

14000 Ks

1400 Ks

Orange
ေဖာ္ျပပါပံုုအတိုုင္းမဟုုတ္ခဲ့ေသာ္ ေငြျပန္လည္ေပးေခ်မည္။
ေငြက်ပ္ "တစ္ေသာင္း" ဖုိးႏွင့္အထက္ ဝယ္ယူသူမ်ား အတြက္ Deliveryဝန္ေဆာင္ခ အခမဲ့ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဂိုးဖမ္းလက္အိတ္ ေလးပါ။ လိေမၼာနဲ႔ အမည္း ေရာင္ ေရာဆပ္ထားျပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့အျပင္ ၈, ၉ နဲ႔ ၁၀ ဆုိတဲ့ Size သုံးမ်ိဳးရပါတယ္။ ေဘာလုံး မ်ားမ်ား ဖန္းႏုိင္ဖုိ႔ မွာယူ ဝယ္ယူသင့္တဲ့ လက္အိပ္ေလးပါ။


အားကစား ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ

ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္အမည္
Image 1
ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းစုုစုုေပါင္း (33)
တြဲဖက္ဝယ္သင့္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ား

အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား